Miljöpolicy

Vi vill förbättra vår närmiljö och vår globala omgivning genom att:

  • Minska miljöeffekterna från våra fordon.
  • Vara lyhörd för aktuell miljölagstiftning och på kundens ställda miljökrav.
  • Ständigt arbeta för miljöns bästa vad gäller produkter och tjänster och förebygga föroreningar.
  • Påverka våra leverantörer till mer miljövänliga val av produkter och tjänster. Ständigt arbeta vidare med att förbättra företagets ställda miljömål.
  • Implementera policy till anställda och allmänhet.
  • Våra insatser skall styras av att vad som är bra för miljön också är bra för oss och våra kunder.

 

Kvalitetspolicy

Vår kvalitetspolicy är att för våra kunder, vara en pålitlig och säker leverantör av reparationer, service och reservdelar.

Vår kvalitet skall ständigt utvecklas så att den uppfyller kundernas krav och förväntningar.