Om Oss

Vi är en MRF godkänd all bilverkstad.

Vi är anslutna till Autoverkstaden som är en
rikstäckande organisation som samarbetar
med branschens bästa leverantörer.

Vi är ackrediterade av Swedac att reparera ochgodkänna bilar som fått påpekanden vid
kontrollbesiktning, (”släcka 2:or”).

vislanda_bilservice